Tuesday, January 18, 2011

ဗုဒၶအလုိက် "ျပႆနာ'' ေျဖရွင္းနည္း ဥပေဒသ

ဦးမနက္ျဖန္ေရးသားေပးပုိ႔သည့္ အီးေမးလ္ကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။

ျပႆနာဟူသည္ အက်ဳိးစကားလုံးျဖစ္သည္။ ျပႆနာေလာက္ကုိသာ အေပၚယံၾကည့္၍ ရႈတ္ခ် အပုတ္ခ်ျခင္းသည္ အသိဥာဏ္နည္းသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ပါးသူ လြန္က်ဴးမိေသာ အျပစ္ကုိ အမ်ားတကာသိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ စိတ္ပုတ္ စိတ္ယုတ္ရွိသူမ်ား၏ လကၡဏာေပတည္း။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ရွိသူမွန္သမွ်သည္ ျပႆနာကုိ လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ ဟူသည္ ပုထုဖဥ္လူသားေတြမွာ မရွိနိဳင္ပါဘူး။ ေလာဘကုိမထိန္းနိဳင္ျခင္း ေဒါသကုိ မထိန္းခ်ဳပ္နိဳင္ျခင္း ေမာဟကုိ မပယ္သတ္နိဳင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ လြန္ၿပီးေခတ္ေတြမွာ ျပာႆနာေပါင္းစုံ အရႈပ္ေပါင္းစုံ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။


ေနာင္လာမည့္ေခတ္ေတြမွာလဲ ျဖစ္လာဦးမည္တည္း။ ပုထုဇဥ္လူသားမွန္သမွ်သည္ အျပစ္ကုိ လုပ္ေနဦးမည္တည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းတရားသည္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ တုိ႔ေပတည္းဟု သတိႏွင့္ သိရွိထားရေပမည္။ ျပႆနာဟူသည္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔ျဖင့္ လြန္က်ဴးလာေသာ အျပစ္ေပတည္း။ ထုိကုိ ျပႆနာဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

တစုံတေယာက္ ျပႆနာလြန္က်ဴးမိခဲ့လွ်င္ လြန္က်ဴးသူ တစုံတေယာက္သည္ မိမိလြန္က်ဴးမိေသာ အျပစ္ကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း ထုိသူ၏ လြန္က်ဴးမႈကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။ ေအာ္ ေလာဘကုိ မထိန္းနိဳင္လုိ႔ ေဒါသကုိ မတားနိဳင္လုိ႔ ေမာဟတရား အားႀကီးလုိ႔ ဒီလုိအျပစ္ေတြျဖစ္တာပါလားလုိ႔ ကုိယ္တုိင္းလည္း သခၤန္းစာ ယူသင့္သည္။

အျပစ္သည္ လူျမင္သာသည္။ အျပစ္၏ အေၾကာင္းတရားသည္ အျမင္ရခက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ အျပစ္ေတြ႕လာတုိင္း အျပစ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားကုိ အေျချမစ္သိရေအာင္ ေလ့လာဖုိ႔ လုိလာသည္။ အျပစ္ကုိ ဖုံးကြယ္ကာ ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ေလာ္စပီကာႏွင့္ ေအာ္ကာ အမ်ားသူငွာ အသိပညာရရွိေစဖုိ႔ ေ၀ငွရမည့္ ေၾကာ္ျငာ ပစၥည္းမဟုတ္ေပ။

ယခုေခတ္မွာေတာ့ ဘေလာ့ေပၚ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ ျဖန္႔ေ၀ရမည့္ သတင္းလည္းမဟုတ္သလုိ အမ်ားသူငွာ သိသင့္သည္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းလည္း မဟုတ္ေပ။ မည္ကဲ့သုိအျပစ္ေပၚလာလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟုသာ ေျဖရွင္းနည္းကုိေတာ့ျဖင့္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းအျဖစ္ ေ၀ငွမည္ဆုိလွ်င္ ေ၀ငွနိဳင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ မည္သူက မတရားလုပ္သျဖင့္ ထုိမည္သူသည္ လူယုတ္မာႀကီးဟု အမ်ားသူငွာသုိ႔ ျဖန္ေ၀လွ်င္ေတာ့ ထိုျဖန္႔ေ၀သူကုိယ္တုိင္ပင္ လူယုတ္မာႀကီးျဖစ္လာေပေတာ့သည္။


ယေန႔ေခတ္ အမ်ားစုသည္ မိမိထံသုိ႔ေရာက္လာေသာ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းမ်ားကုိဖတ္ကာ ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာေလာက္ကုိသာ အဟုတ္ႀကီးထင္ကာ သံေယာင္လုိက္၍ မတရားဘူး မလုပ္သင့္ဘူး ဒီလိုႀကီးလုပ္တာ လူယုတ္မာပဲ စသည္ျဖင့္ ေ၀ဘန္ၾကသည္ အတင္းတုတ္ၾကသည္။ အပုတ္ခ်ၾကသည္။ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေရးသူ သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပသူ၏ အတြင္းစိတ္သည္ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မည္သုိ႔မည္ပုံေရးသည္ကုိ ေလ့လာမဆန္းစစ္ၾကေပ။

အင္ေဖာ္မာ (စာေရးသူ)သည္ ျပႆနာတစုံတခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးဆုိးကုိ တပါးသူတု႔ိ ဆင္ျခင္ေစဖုိ႔ အသိပညာရေစဖုိ႔ ေ၀ငွလုိလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာ၏ ဆုိလိုရင္း အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ဓမၼဒိ႒ာန္က်က် ေရးသားသင့္သည္။ အသင္္းအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ကာယကံရွင္တုိ႔၏ အမည္မ်ားကုိ သုံးစြဲခြင့္မရွိေပ။ သုံးစြဲမည္ဆုိခဲ့လွ်င္ ခြင့္ေတာင္းရေပမည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ပဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းအျဖစ္ေရးခဲ့လွ်င္ အင္ေဖာ္မာသမားသည္ အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကာယကံရွင္တုိ႔အေပၚ မေက်နပ္ အမုန္းပြားေသာ စိတ္ျဖင့္ ေရးသားျခင္းသာ ျဖစ္ေခ်၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္ေဖာ္မာသမား သည္လည္း ေဒါသကုိမထိန္းနိဳင္၍ ကုိယ္တုိင္ပင္ သူတပါးကုိ အပုတ္ခ်ျခင္း ရႈတ္ခ်ျခင္း ဗ်ာပါဒ အျပစ္ အကုသိုလ္ လြန္က်ဴးေနေတာ့၏။

ဆုတ္ကပ္ေခတ္ျဖစ္ေသာ ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ မၾကာ မၾကာ ျပႆနာမ်ား ေပၚလာၾကေပလိမ့္မည္။ ဓမၼဒိ႒ာန္က်က် မိမိတုိ႔ ရႈ႕ျမင္သုံးသပ္ကာ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တာပဲ ဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ ဒုိ႔ေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကစုိ႔ဟဲ့ဟု သခၤန္းစာယူရမည္။ မိမိ၀န္းက်င္မွာ ျပာႆနာျဖစ္လာလွ်င္ ၀ုိင္း၀န္း၍ အသိပညာျဖင့္ သုိသုိသိပ္သိပ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပာႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ
ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကား နည္းေပးသည့္အတုိင္း အမ်ားသူငွာ သိရွိေစဖုိ႔ ေ၀ငွလုိက္ပါသည္။

အဓိကရဏ -ျပႆနာ (၄)ခုရွိသည္။

(၁) ၀ိ၀ါဒါဓိကရဏ- ျငင္းခုံျခင္းျပႆနာ
(၂) အႏု၀ါဒါဓိကရဏ- စြပ္စြဲခံရျခင္းျပႆနာ
(၃) အာပတၱာဓိကရဏ- အျပစ္လြန္က်ဴးျခင္းျပႆနာ
(၄) ကိစၥာဓိကရဏ- လူမႈေရးေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျပႆနာ


သမထ (ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း) (၇)-ခု


(၁) သမၼဳခါ၀ိနယ- စြပ္စြဲသူ အစြပ္စြဲခံရသူဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ တရားနည္းလမ္းက်က်ဟူေသာ ဓမၼ၊ ေရးစြဲထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဟူေသာ ၀ိနယ၊ သမာသမတ္က်သည္ အဖြဲ႔အစည္း တရားရုံးတုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေစ့စပ္ညိွဳႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၂) ေယဘုယ်သိကာ၀ိနယ- သမာသမတ္က်ေသာ အမ်ားသူငွာ (တရားရုံး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း) အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိဳႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၃) သတိ၀ိနယ- သတိေပးတားျမစ္ အာမခံျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၄) အမူဠ၀ိနယ- ပယ္လွပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း။ (စိတ္ေဖာက္ျပန္သူမ်ားအတြက္)

(၅) ပဋိညာတကရဏ၀ိနယ- အျပစ္လြန္က်ဴးေၾကာင္း ၀န္ခံေစျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၆) တႆပါပိယသိကာ၀ိနယ- လြန္က်ဴးပါလ်က္ မလြန္က်ဴးဟု အတင္းျငင္းခ်တ္ထုတ္သူအား သက္ေသအေထာက္အထားအရလြန္က်ဴးေနသူသုိ႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဘြယ္ရွိသူ ဟုသာ အသိမွတ္ျပဳ၍ ေစ့စပ္ညိွဳႏိႈင္း ေျဖရွင္းျခင္း

(၇) တိဏ၀တၳာရက ၀ိနယ- မစင္အညစ္ေၾကးတုိ႔သည္ အနံ႔ဆုိး၀ါးလွသျဖင့္ အနံ႔ဆုိးတုိ႔ျဖင့္ အမ်ားသူငွာ မႏွိပ္စက္ေစရန္ ျမတ္သစ္ရြတ္တုိ႔ျဖင့္ ဖုံးဖိထားသကဲ့သုိ႔ (ယခုေခတ္- က်င္းတူး တြင္းတူ ဖုံးအုပ္ထားသကဲ့သုိ႔) ျပႆနာသည္ မၿငိမ္းေအးပဲ ႀကီးထြား မလာေစရန္ႏွင့္ ညီညြတ္ေနမႈတုိ႔ ကြဲျပားပ်က္စည္းမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာနိဳင္ေစရန္ ေစ့စပ္ညိွဳႏႈိင္းျခင္းမျပဳပဲ တဦးႏွင့္တဦး တဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ အျပစ္ေမ့ေပ်ာက္ ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈျဖင့္ ၿငိမ္ေအးေစျခင္း- တုိ႔ျဖစ္သည္။


ျပႆနာႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္း တြဲအသုံးျပဳပုံ


၀ိ၀ါဒါအဓိရုဏ္ကုိ- (၁) သမၼဳခါ၀ိနယ- စြပ္စြဲသူ အစြပ္စြဲခံရသူဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ တရားနည္းလမ္းက်က်ဟူေသာဓမၼ၊
ေရးစြဲထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဟူေသာ ၀ိနယ၊ သမာသမတ္က်သည္ အဖြဲ႔အစည္း တရားရုံးတုိ႔၏
မ်က္ေမွာက္တြင္ေစ့စပ္ညိွဳႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၂) ေယဘုယ်သိကာ၀ိနယ- သမာသမတ္က်ေသာ အမ်ားသူငွာ (တရားရုံး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း) အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိဳႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း နည္းႏွစ္ခုျဖင့္ ေျဖရွင္းပါ။

အႏု၀ါဒါဓိကရုဏ္ကုိ- (၁) သမၼဳခါ၀ိနယ- စြပ္စြဲသူ အစြပ္စြဲခံရသူဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ တရားနည္းလမ္းက်က်ဟူေသာဓမၼ၊
ေရးစြဲထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဟူေသာ ၀ိနယ၊ သမာသမတ္က်သည္ အဖြဲ႔အစည္း တ၇ားရုံးတုိ႔၏
မ်က္ေမွာက္တြင္ ေစ့စပ္ညိွဳႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၃) သတိ၀ိနယ- သတိေပးတားျမစ္ အာမခံျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၄) အမူဠ၀ိနယ- ပယ္လွပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း

(၆) တႆပါပိယသိကာ၀ိနယ- လြန္က်ဴးပါလ်က္ မလြန္က်ဴးဟု အတင္းျငင္းခ်တ္ထုတ္သူအား သက္ေသအေထာက္အထားအရ
လြန္က်ဴးေနသူသုိ႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဘြယ္ရွိသူ ဟုသာ အသိမွတ္ျပဳ၍ ေစ့စပ္ညိွဳႏိႈင္း ေျဖရွင္းျခင္းဟူေသာ နည္းေလးနည္းတုိ႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းပါ။

အာပတၱာဓိကရဏ-ကုိ- (၁) သမၼဳခါ၀ိနယ- စြပ္စြဲသူ အစြပ္စြဲခံရသဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ တရားနည္းလမ္းက်က်ဟူေသာဓမၼ၊
ေရးစြဲထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဟူေသာ ၀ိနယ၊ သမာသမတ္က်သည္ အဖြဲ႔အစည္း တ၇ားရုံးတုိ႔၏
မ်က္ေမွာက္တြင္ ေစ့စပ္ညိွဳႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၅) ပဋိညာတကရဏ၀ိနယ- အျပစ္လြန္က်ဴးေၾကာင္း ၀န္ခံေစျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊

(၇) တိဏ၀တၳာရက ၀ိနယ- မစင္အညစ္ေၾကးတုိ႔သည္ အနံ႔ဆုိး၀ါးလွသျဖင့္ အနံ႔ဆုိးတုိ႔ျဖင့္ အမ်ားသူငွာ မႏွိပ္စက္ေစရန္ ျမတ္သစ္ရြတ္တုိ႔ျဖင့္ ဖုံးဖိထားသကဲ့သုိ႔ (ယခုေခတ္- က်င္းတူး တြင္းတူ ဖုံးအုပ္ထားသကဲ့သုိ႔) ျပႆနာသည္ မၿငိမ္းေအးပဲ ႀကီးထြား မလာေစရန္ႏွင့္ ညီညြတ္ေနမႈတုိ႔ ကြဲျပားပ်က္စည္းမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာနိဳင္ေစရန္ ေစ့စပ္ညိွဳႏႈိင္းျခင္းမျပဳပဲ တဦးႏွင့္တဦး
တဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ အျပစ္ေမ့ေပ်ာက္ ခြင့္လြတ္နာလည္မႈျဖင့္ ၿငိမ္ေအးေစျခင္း။ နည္းသုံးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းပါ။

ကိစၥာဓိကရဏ-ကုိ- (၁) သမၼဳခါ၀ိနယ- စြပ္စြဲသူ အစြပ္စြဲခံရသဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ တရားနည္းလမ္းက်က်ဟူေသာဓမၼ၊
ေရးစြဲထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဟူေသာ ၀ိနယ၊ သမာသမတ္က်သည္ အဖြဲ႔အစည္း တ၇ားရုံးတုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္
ေစ့စပ္ညိွဳႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း၊ ျဖင့္သာေျဖရွင္းပါ။


ျမတ္ဗုဒၶ ခ်ေပးထားသည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းတြင္ အမ်ားသူငွာ အသိရေစဖုိ႔ ေရွာင္ၾကည္နိဳင္ေစဖုိ႔ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ဟု မပါေခ်။ စာဖတ္သူတုိ႔ နားလည္မည္ထင္ပါသည္။ မႈခင္းဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ဖတ္ဖူးလွ်င္ သိပါမည္....ကာယကံရွင္တုိ႔၏ အမည္မ်ား ဓာတ္ပုံမ်ား သုံးစြဲမည္ဆုိလွ်င္ ခြင့္ေတာင္းရပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရပါသည္။ သုိမဟုတ္ဘဲ နာမည္ဓာတ္ပုံမွာ
ကာယကံရွင္ ခြင့္ျပဳသည္မဟုတ္ပဲ သုံးစြဲလွ်င္ လူအခြင့္အေရး ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း လူ႔က်င့္၀တ္အေနရေသာ္လည္းေကာင္း သုံးစြဲသူ ေဖာ္ျပသူအား တရားစြဲလုိ႔ရပါသည္။

ပုဂၢလဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေရးသားလာေသာ သတင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ အမွန္စင္စစ္ သတင္းမဟုတ္ေပ။ ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္ႏွင့္ အမ်ားသူငွာ ဖတ္သင့္သည့္ အရာမဟုတ္ေခ်။
တကယ္စင္စစ္ စိတ္ဓာတ္ အင္အားနည္း၍ အပုတ္ခ် ရႈတ္ခ်ျခင္းသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ပုဂၢိဳလ္ကုိ အမုန္းပြား အာဃာတထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေခ်သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမကုိ လုိက္နာၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည့္ ညီ အကုိ၊ အမ ညီမငယ္မ်ားတုိ႔ ...တကယ္ပင္ ငါတုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ အဆုံးမကုိ လုိက္နာသူမ်ား ျဖစ္သည္ေလာ မျဖစ္သည္ေလာ၊ စာေပေတြဖတ္ ဆရာေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဟာသမွ်ကုိ နာယူ ဖတ္နာရုံမွ် သက္သက္မွ်ျဖင့္ ငါတုိ႔ ေတာ့ ဆရာႀကီးျဖစ္ၿပီဟု ကုိယ့္ကုိယ္အထင္ႀကီးကာ သူတပါးျပႆနာကုိ ေလလုိင္းမွာ ဖြ၊ ငါသာ ဆရာႀကီးျဖစ္သည္ဟု ၾကြား၀ါေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနသေလာ မျဖစ္ေနသေလာဟု ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ေပသည္။ သဒၶါနည္း၍ ဆရာၾကီးေရာဂါေပါမ်ားေနသည့္ ေခတ္ႀကီးမွာ သတိထားစရာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္လွ်င္ မိမိ.ဘာ..ဆုိတာကုိ နားလည္နိဳင္မည္ျဖစ္ပါ၏။

န ပေရသံ ၀ိေလာမာနိ၊ န ပေရသံ ကတာတံ၊
အတၱေနာ၀ အေ၀ေကၡယ်၊ ကတာနိ အကတာနိစ (ဓမၼပဒ)

တပါးသူ အျပစ္၊ တပါးသူ လုပ္သည္ မလုပ္သည္တုိ႔ကုိ မၾကည့္ေလႏွင့္၊
ကုိယ့္အျပစ္ ကုိယ္လုပ္သည္မလုပ္သည္ကုိသာ ၾကည့္ေလ။

ပရ၀ဇၨာ ႏုပႆိႆ၊ နိစၥံ ဥဇၥ်ာနသညိေနာ
အာသ၀ါ တႆ ၀ဎုႏၲိ၊ အာရာ ေသာ အာသ၀ကၡယာ။ (ဓမၼပဒ)

တပါးသူ အျပစ္ကုိ ဆီလုိအေပါက္ရွာ ၾကည့္ေနသူမ်ားမွာ မည္သုိ႔ပင္ တရားေတြနာ စာအုပ္ေတြဖတ္ေနေစကာမူ အကုသုိလ္တုိးပြား ကိေလသာထူ ကိေလသာ ေခ်းေညွာ္ေတြ ဆူသျဖင့္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ေ၀းေလေတာ့သတည္း။ျဗဟၼစုိရ္တရားမ်ားျဖင့္
ဦးမနက္ျဖန္..

0 comments: