Wednesday, March 23, 2011

သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ သာသနာ့တာ၀န္မ်ား

သာသနာဟူသည္.. ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမဟု အဓိပၸါယ္ရသည္၊ ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမသည္ မဂ္ေလးပါး၊ ဖုိလ္ေလးပါး၊ နိဗၺာန္ ၊ ပရိယတ္ ဟု ဆယ္မ်ိဳးရွိ၏၊ အမ်ားသိေနၾက ပရိယတၱိသာသနာ ၊ပဋိပတၱိသာသနာ၊ ပဋိေ၀ဓသာသနာတုိ႔ေပတည္း။
၎သာသနာသုံးရပ္ကုိပင္ စတုသစၥ၀ိနိမုေတၱာ ဓေမၼာ နာမ နတၳိ ေဒသနာေတာ္အရ သစၥေလးပါးမွလြတ္ေသာ တရားမရွိဟု မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတြက္ သစၥာေလးပါးထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းနိဳင္၏၊ ၎သစၥာေလးပါးကုိလဲ သတိ တလုံးတည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ရနိဳင္သည္သာျဖစ္ပါ၏ ။

ဤသာသနာေတာ္၀ယ္ မၾကည္ညိဳေသးသူတုိ႔ ၾကည္ညိဳလာဖုိ႔ ၾကည္ညိဳျပီးသူတုိ႔ တုိး၍ၾကည္ညိဳဖုိ႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ လုိအပ္သည့္ ကာလ ေဒသ ပုဂၢလကုိၾကည့္၍ တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားျခင္းတုိ႔ ျပဳရေလသည္၊
ထုိထက္တဆင့္တက္၍ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ အာစရိယ၀ါဒ အစုံေလ့လာမွတ္သားျခင္းေပတည္း၊

ကာလာမသုတ္ေတာ္၀ယ္ ျမတ္စြာဘုရားက မာ ပိဋကသမၸဒါေနန.. ပိဋကတ္က်မ္းဂန္နဲ႔ ကုိက္ညီပါျပီဆုိျပီး အေသမမွတ္ယူဖုိ႔ အမိန္႔ေတာ္ရွိေလသည္၊ ဥပမာဆုိရပါမူ.. လူမ်ားအျပစ္ကုိ အၿမဲၾကည့္ရႈေနျခင္းသည္ အကုသုိလ္ျဖစ္၏ အာသေ၀ါတရား တုိးပြား၏ (ဓံ႒၊)ဟု ေဟာေတာ္မူရာ၌…. လူတုိင္းကုိ ဆုိလုိသည္မဟုတ္ေခ်၊ မိဘက သားသမီးအျပစ္ကုိၾကည့္ရေပလိမ့္မည္၊ ဆရာက တပည့္အျပစ္ကုိေထာက္ျပ၍ ဆုံးမရေပလိမ့္မည္၊ သုိ႔ျဖစ္၍လဲ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ကုိယ့္ကုိဆုံးမသူကုိ ေရႊအုိးညႊန္ျပသူ(ဓံ႒) နိဓီနံ၀ ပ၀တၱာရံ ယံ ပေႆ ၀ဇၨဒႆိနံ အစခ်ီ၍ ေဟာေတာ္မူရျပန္၏ . ဆုိလုိသည္မွာ အသိမၾကြယ္ နဳနယ္သည့္ စာေပေပတံျဖင့္ အမ်ားသူငါကုိ မတုိင္းတာအပ္၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ေလ့လာ၍ သုံးသပ္ဆုံးမအပ္သည္သာျဖစ္၏ ။

သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားေဟာၾကားသည့္ ပိဋကတ္သုံးပုံ မကြယ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သာသနာတည္ေၾကာင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ေနသည္ဟု မွတ္သားအပ္၏ ။
မွန္ပါ၏ သုတ္ ဝိနည္း အဘိဓမၼာ ပရိယတၱိဓမၼမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ လွ်င္ကား ေနဝင္သကဲ႔သုိ႕ တစ္ေလာကလုံး အေမွာင္ဖုံးကြယ္လိမ္႔မည္ဟု (အံ-႒-၁၇၂) ၌မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ႔ေလသည္။ သာသနာေတာ္ တည္ တံ႔ျပန္႔ပြားဖုိ႔ရန္ ပရိယတၱိဓမၼကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ဖုိ႔လိုအပ္ပါသည္။ မွန္၏ သက္ေတာ္ရွည္ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ သာသနာသည္ မ်က္ေမွာက္သာဝက တစ္ဆက္ေလာက္သာတည္တံ႔ၿပီး ဆက္လက္ မတည္တ႔ံသည္မွာ ပရိယတၱိဓမၼမရွိျခင္းေၾကာင္႔သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္၏ သုတၱန္ေဒသနာမ်ား၌ သာသနာကြယ္ျခင္း တည္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့၏ ၊ အသိမ်ားသည့္ သာသနာကြယ္ေၾကာင္းမွာ အဂုၤတၱိဳရ္လာ သာသနာကြယ္ေၾကာင္း တရားေပါင္းကား ရဟန္းမ်ားတုိ႔ တရားမနာ စာေပမသင္ ႏႈတ္တြင္မေဆာင္ သိေအာင္မမွတ္ ဓမၼာနဳဓမၼ ပဋိပတ္ကြာ ဤငါးျဖာတည္း၊

ေနာက္လာထုိ႔ျပင္ စာသင္ပယ္ေလ်ာ က်ယ္မေဟာက်၊ က်ယ္မခ်ႏွင့္၊ က်ယ္စြာမအံ၊ မၾကံမစည္ ဤငါးလီတည္း၊
၀ါ တနည္းမွာ အကၡရာပုဒ္ ပါဌ္ ေလ့က်က္သင္က် စာခ်သူရွား လာဘ္မ်ားေအာင္ၾကံ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြား ဤငါးပါးသည္ ဘုရားသာသနာ ကြယ္ေၾကာင္းတည္း.. ဆုိတဲ့ အဂၤုတၱရနိကာယ္လာ သုတၱန္ကုိ အသိမ်ားလွေပ၏ ။

ဓမၼပဒတြင္မူ အယသာ၀ မလံ သမု႒ိတံ.အစခ်ီကာ သံကုိ သံဖ်က္ သံေခ်းတက္သကဲ့သုိ႔ သာသနာေတာ္ကုိလဲ သာသနာေတာ္အတြင္းက ရဟန္းေတာ္မ်ားကသာ ဖ်က္သည္..ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏.. သတိထားဖြယ္ေကာင္းေလစြ..
ဤေနရာ၌ ရဟန္းေတာ္မ်ားေရာ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒကာ ဒကာမမ်ားပါ သက္ဆုိင္သည့္ သာသနာကြယ္ေၾကာင္း တည္ေၾကာင္းမ်ားကုိ မွ်ေ၀လုိပါ၏ ။

၁။ ဘုရားရွင္ကုိ မရုိေသျခင္း၊
၂။ တရားေတာ္ကုိ မရုိေသျခင္း၊
၃။ သံဃာေတာ္ကုိ မရုိေသျခင္း၊
၄။ မိမိအက်င့္သိကၡာကုိ မရုိေသျခင္း၊
၅။အခ်င္းခ်င္း ရုိေသေလးစားမႈ မရွိျခင္း၊ ဒီသေဘာတရားငါးမ်ိဳး သာသနာေတာ္မွာျဖစ္လာရင္ သာသနာမတည္နိဳင္ဘူး၊ သာသနာကြယ္ေတာ့မယ္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

ေျဗာင္းျပန္အေနအားျဖင့္ သာသနာႏွင့္တာ၀န္ဟုလည္း ဆုိထုိက္လွ၏ ။ သာသနာတည္ဖို႔အတြက္ သာသနာ မကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ဒီတာ၀န္ေတြလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု မွတ္သားနိဳင္၏ ။
ဘုရားရွိခုိးျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားျခင္း၊တရားေတာ္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ျပန္႔ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ပုိ႔ခ်ျခင္း၊ မိမိကုိယ္က်င့္သိကၡာကုိ တန္ဖုိးထား ေလးစားျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေအာင္ေျပာဆုိျခင္း၊ ရုိေသျခင္း။ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ားသည္ သာသနာေတာ္တည္ျခင္း၏ အေၾကာင္း သူေရာ ငါပါ လုပ္ရမည့္ တာ၀န္ဟု နားလည္မွတ္သားအပ္၏၊ ဤကား ကိမိလသုတၱန္အလုိ ဆုိျခင္းေပတည္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္

သူတစ္ပါးအျပစ္ကုိ မေမးဘဲ ေျပာေလ့ရွိသူ
ေမးလွ်င္ေတာ့ အေတာမသတ္ တရစပ္ ေျပာတတ္သူ
မိမိအျပစ္ကုိ ေမးေသာ္လည္း ဖုံးဖိထားသူ
မေမးဘဲေနေသာ္ မိမိအျပစ္ကုိ လုံး၀ဖုံးထားတတ္သူ.သည္ သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္ သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ဓာတ္ရွိသူမဟုတ္ဟု ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတြက္ ငါလုပ္သင့္တာလုပ္မိရဲ့လား၊ မလုပ္သင့္တာေတြလုပ္မိေနလားလုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ ဆင္ျခင္ရင္း သူေတာ္ေကာင္းႏွလုံးသားျဖင့္ ဘုရားသာသနာကုိ တတ္နိဳင္သမွ် ဥာဏ္မွီသမွ် ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစုိ႔။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ေဒသနာေတာ္တုိ႔သည္ က်ယ္၀န္းနက္ရႈိင္းလွစြာ၏ ၊

1 comments:

ေတာက္ပၾကယ္စင္ said...

တပည့္ေတာ္လည္း သာသနာ့၀န္ထမ္း တစ္ပါးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လာေရာက္၊ ဖတ္၊ မွတ္၊ နာယူသြားေႀကာင္းပါ အရွင္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရားလည္း က်န္းမာရႊင္လန္း ေအးခ်မ္းပါေစဘုရား...