Monday, March 28, 2011

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂)

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကုိေဟာၾကားသည့္အခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒကာမ်ားအတြက္ ေဟာၾကားေတာ္မူသလုိ အခါအခြင့္သင့္ရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လဲ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္သာ ျဖစ္၏ ၊ တခါတရံ အေၾကာင္းအက်ိဳးျပ၍ တခါတရံအျပစ္ျပ၍ေဟာေတာ္မူခဲ့၏ ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ထူးခၽြန္သည့္(ဧတဒဂၢ)ဘဲြ႔မ်ား အပ္ႏွင္းသလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း ထူးခၽြန္သည့္ဘဲြ႔မ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အပ္ႏွင္းေတာ္မူခဲ့သည္၊

ေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၀ယ္ အမ်ိဳးသမီးထုမ်ားထဲမွ ထူးခၽြန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ထူးခၽြန္သည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ဆုမ်ားအပ္ႏွင္း၍ အသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္၊

အဦးဆုံး အရင္ဆုံး သရဏဂုံတည္သူဘဲြ႔ ကုိ သုဇာတာသူေ႒းသမီး ၊
သာသနာေတာ္အတြက္ အလွဴဒါန္းဆုံးဘဲြ႔ကုိ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီး ၊
အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ားသူ ဘဲြ႔ကုိ ခုဇၨဳတၱရာကၽြန္မ၊
ေမတၱာျဖင့္ေနေလ့ရွိသူဘဲြ႔ကုိ သာမာ၀တီ မိဖုရား၊
စ်ာန္၀င္စားျပီးေနေလ့ရွိသူဘဲြ႔ကုိ ဥတၱရာ နႏၵမာတာ ႏွင့္
မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ေပးလွဴဒါန္းသည့္ေနရာတြင္ အထူးခၽြန္ဆုံး အမ်ိဳးသမီးဆုကုိ သုပၸ၀ါသာ အမ်ိဳးသမီး..

တုိ႔အား အသီးသီး ဘဲြ႔တံဆိပ္မ်ား အပ္ႏွင္း၍ ထူးခၽြန္သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သံဃာအလယ္ ပရိသတ္အလယ္တြင္ ဘုရားကုိယ္တုိင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကျငာေတာ္မူခဲ့သည္၊ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေဂါတမဘုရားလက္ထက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလဲ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းလွသည္၊ ေလးစားထုိက္ပါေပစြ ၊ဂုဏ္္ယူထုိက္ပါေပစြ၊

လူမိုက္တေသာင္းကဲ့ရဲ့ ခံရျခင္းထက္ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ကဲ့ရဲ့ခံရမွာကုိေၾကာက္ရမည္ဟု ေရွးထုံးရွိခဲ့ေလသည္။ မွန္ပါ၏..သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကဲ့ရဲ့ခံရျခင္းသည္ မိမိအတြက္ အလြန္ရွက္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္၊ ျငိမ္းခ်မ္းျဖဴစင္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ႏွလုံးသားမွ ထြက္က်လာသည့္ စကားလုံးမ်ားသည္ အမွန္တရားျဖစ္၍ အလြန္ဂုဏ္ယူဖြယ္လည္းျဖစ္ေလသည္၊

ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္က သူ၏ လက္ယာ လက္၀ဲ အလြန္အားထားရသည့္ တပည့္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္ေမာဂၢလာန္တုိ႔ကုိိပင္…..ခ်စ္သားတုိ႔ ! သာရိပုတၱရာသည္ သင္တုိ႔ရဲ့ ေမြးမိခင္ႏွင့္တူသည္၊ ေမာဂၢလာန္သည္ သင္တုိ႔ရဲ့ ေကၽြးမိခင္ႏွင့္တူလွသည္ ဟု အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္ မိခင္မ်ားကုိ အေလးထားကာ တပည့္ၾကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္၊
( ေသယ်ထာပိ ဘိကၡေ၀ ဇေနတာ ဧ၀ံ သာရိပုေတၱာ၊ ေသယ်ထာပိ ဇာတႆ အာပါေဒတာ ဧ၀ံ ေမာဂၢလာေနာ-သစၥ၀ိဘဂၤသုတၱ၊မ၊၃၊၂၉၃)၊

သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ၀ယ္ ေမတၱာထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း .. တဦးတည္းေသာသားကုိ ေမြးထားသည့္ မိခင္သည္ ခ်စ္လွစြာေသာသားကုိ အသက္ႏွင့္ရင္းျပီး ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္၍ ေမတၱာထားသလုိ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔ေပၚမွာ ဤကဲ့သုိ႔ေသာစိတ္ေမြး၍ ေမတၱာထားရမည္ဟု မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္.. အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္ မိခင္တစ္ေယာက္၏ ႏွလုံးသားကုိ ဂုဏ္ျပဳစကား ဆုိျခင္းဟုလည္း သတ္မွတ္နိဳင္မည္ျဖစ္ပါ၏ ။ ကမၻာေလာကၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္မ်ိဳး မ်ားမ်ား ထားေတာ္မူေစခ်င္၏ ။ လူသားတုိင္းအေပၚ အေမလုိ အမ်ိဳးသမီး၏ ေမတၱာမ်ိဳးထားနိဳင္လွ်င္ ေလာကၾကီး သာယာလွပေနေပလိမ့္မည္၊ အေမသည္ သားသမီးတုိင္းကုိ လြန္စြာၾကင္နာယုယ လွသည္၊ သားသမီးတုိင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကုိ အၿမဲပင္လုိလားေလသည္၊ မိခင္ေမတၱာမ်ား မ်ားမ်ားထားသင့္လွပါ၏

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားတုိ႔သည္ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိခ်ည္း မီးေမာင္းထုိးေဟာျပခဲ့သည္ မဟုတ္၊ လက္ရွိလူေနမႈဘ၀ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသည့္ တရားမ်ား, ေလာကအေရး ရႈငဲ့သည့္တရားမ်ားကုိလည္း ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္သာျဖစ္၏ ၊ တခါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဓုရာျမိဳ႔မွ ေ၀ရဥၨာျမိဳ႔သုိ႔ ေျခလ်ဥ္ခရီးၾကြေတာ္မူစဥ္ သစ္ပင္ရင္းေအာက္၌ ေခတၱနားေနခုိက္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည့္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဘ၀လမ္းညႊန္ တရားေဒသနာမ်ား ေဟာေျပာလမ္းညႊန္ေတာ္မူခဲ့သည္၊

အိမ္ေထာင္ရွင္တုိ႔ ! ေလာကမွာ အိမ္ေထာင္ေလးမ်ိဳး (စုံတဲြေလးမ်ိဳး) ရွိတယ္၊

အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာ ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္စီးျပီး ေပါင္းသင္းေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ ။- (ေသသူျခင္းေပါင္းသင္းတဲ့အိမ္ေထာင္)
အမ်ိဳးသားက ကုိယ္က်င့္တရား မေကာင္းဘဲ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ေပါင္းသင္းေနတဲ့အိမ္ေထာင္၊ -(အမ်ိဳးသားကေသသူ ၊ အမ်ိဳးသမီးက နတ္သမီး)
အမ်ိဳးသမီးက ကုိယ့္က်င့္တရားမေကာင္းဘဲ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ေပါင္းသင္းေနတဲ့အိမ္ေထာင္၊ - (အမ်ိဳးသားက နတ္သား၊ အမ်ိဳးသမီးက ေသသူ)
အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာ ကုိယ္က်င့္တရား ျပည့္စုံတဲ့ အိမ္ေထာင္..(အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာ နတ္သား နတ္သမီးစုံတဲြ)ဆုိျပီး အိမ္ေထာင္ေလးမ်ိဳး(စုံတဲြေလးမ်ိဳး) အေၾကာင္းကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာျပေတာ္မူေလသည္၊ ခရီးသြားရင္း ေဟာသည့္တရားမ်ားလည္းျဖစ္ပါ၏ ၊အလြန္ေက်းဇူးၾကီးမားလွေပစြ ။

ဒီေနရမွာ ျမတ္စြာဘုရားက.. အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ္နဲ႔လဲေကာင္းတာမလုပ္၊ ႏႈတ္နဲ႔လဲ အေကာင္းမေျပာ စိတ္နဲ႔လဲ တလဲြေတြး သူေတာ္ေကာင္းေတြကုိျမင္ရင္ စိတ္တုိ ဆဲေရးေနတယ္ဆုိရင္ ဒီ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ဟာ ေသသူနဲ႔ အတူတူပါလုိ႔ သတ္မွတ္ေတာ္မူပါတယ္၊

ကုိယ္နဲ႔လဲ ေကာင္းတာကုိလုပ္ ၊ႏႈတ္နဲ႔လဲ ခ်ိဳသာနဴးညံသိမ္ေမြ႔ အက်ိဳးရွိတဲ့စကားကုိေျပာတတ္၊ အေတြးလဲေကာင္း ၊ သူေတာ္ေကာင္းေတြကုိျမင္ရင္ ေလးစားခ်စ္ခင္တတ္ တဲ့ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးေတြကုိေတာ့ နတ္သား နတ္သမီးနဲ႔ တူသူ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ျပီး မေသခင္က နတ္ျပည္ေရာက္ေနသူေတြလုိ႔ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူခဲ့သည္၊ (အံ၊စတုကၠ၊) အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတုိင္း မွတ္သားထုိက္ပါေပစြ..အတုယူလုိက္နာသင့္ပါေပစြ..

ဘုရားရွင္အဆူဆူူတုိ႔၏ သာသနာ၀ယ္ ရဟန္းပရိသတ္ ရဟန္းမပရိသတ္ အမ်ိဳးသားပရိသတ္ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္-ဟု ပရိသတ္ေလးမ်ိဳး အစုံရွိရမည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း သာသနာအတြက္ အေလးထားအပ္ တန္ဖုိးထားအပ္သည့္ မိန္းမျမတ္မ်ားပင္ျဖစ္၏ ။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ျမင္ေတာ္မူသည့္ျမတ္စြာဘုရားက သာယာသည့္အိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ေစဖုိ႔ တရားေတာ္အေထြေထြကုိ ဆုံးမလမ္းညႊန္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀ယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကုိ အထူးအေလးေပးေတာ္မူသည့္ သာဓကမ်ားဟုလည္း ဆုိနိဳင္ပါ၏ ။

အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ(ေယာ)
ဆက္ပါအုံးမည္

1 comments:

ေတာက္ပၾကယ္စင္ said...

ဆက္ပါဦးဘုရား၊ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါ့မယ္ဘုရား၊ က်န္းမာရႊင္လန္း ေအးခ်မ္းပါေစဘုရား...